Prefectorial Board

STUDENT COUNCIL FOR THE YEAR 2024-25

HEAD GIRL –   ADITI  MISHRA                    

HEAD BOY –    KUMAR UJJWAL

SECONDARY STUDENT  COUNCIL

HOUSE CAPTAIN

CHEETAH –    ARPITA SINGH

DHRUV –        HARSHITA

SUKHOI –       SANSKRITI

TEJAS –           SATVIK

HOUSE VICE CAPTAIN

CHEETAH  HARSH CHADDHA 

DHRUV –    AKSHDEEPTI

SUKHOI-    JAIVENDER

TEJAS –      SHRESTH

PRIMARY STUDENT COUNCIL

HOUSE CAPTAIN

CHEETAH –    AYUSH TIWARI

DHRUV –        ADVIKA MISHRA

SUKHOI –       ARSHVEER SINGH

TEJAS –           KRITIKA

HOUSE VICE CAPTAIN

CHEETAH  ANSHIKA SHARMA

DHRUV –   PEARL VASHISHTH

SUKHOI-    ARADHYA YADAV

TEJAS –      ANSHIKA

SPORTS INCHARGE         AYUSH KAUSHAL

DISCIPLINE INCHARGE –  AYUSHI TOMAR